Loading…
Breaking News
recent

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Πολύ σκληρούς οικονομικούς όρους και έλεγχο σε βάθος προβλέπει το σχέδιο της προκήρυξης για τις τέσσερις γενικές άδειες εθνικής εμβέλειας, που αναρτήθηκε για διαβούλευση στο www.opengov.gr. Οι όροι οικονομικής διαφάνειας, τα αναλυτικά «πόθεν έσχες» και οι έλεγχοι ακόμη και στις offshore θα δημιουργήσουν πονοκεφάλους στους ενδιαφερομένους και καθυστέρηση στη διαδικασία, που θα διεξαχθεί από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέσα στο καλοκαίρι. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρείας ή κοινοπραξίας είναι μικρό για εθνικής εμβέλειας κανάλι, στα 8.000.000 ευρώ, και το τρέχον ύψος των ιδίων κεφαλαίων δεν πρέπει να υπολείπεται του ελάχιστου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίστηκε στα 3 εκατ. ευρώ. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίσουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα των δέκα τελευταίων οικονομικών ετών, με ανάλυση των απαλλασσομένων ή με ειδικό τρόπο φορολογουμένων εισοδημάτων, των χρηματικών ποσών που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, των χρηματικών ποσών από ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από τον φόρο, και να υποβάλουν βεβαιώσεις αποδοχών στην περίπτωση που μεταξύ των εισοδημάτων υπάρχουν και εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.
Ακόμη απαιτούνται τα υποβληθέντα συνοδευτικά έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (π.χ., έντυπα Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε9), καθώς επίσης και οι συμβάσεις αγοράς και πώλησης κινητών και ακινήτων που δηλώνονται σε αυτά, βεβαιώσεις κερδών από λαχεία και πινάκια αγοράς και πώλησης μετοχών από τα οποία θα προκύπτουν τυχόν κέρδη. Επίσης, συμβόλαια αγοράς μετοχών ή πινάκια αγοράς μετοχών για τα μη ιδρυτικά μέλη ή μετόχους, καθώς και τυχόν αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για έγκριση μεταβιβάσεων μετοχών, τα εισοδήματα από μισθώματα ακινήτων που καλύπτουν τα ποσά συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ενώ υποβάλλονται και οι τίτλοι και υπεύθυνη δήλωση που θα βεβαιώνει ότι τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρείας δεν αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 45 της οδηγίας 18/2004/ΕΚ. Για τα νομικά πρόσωπα της ημεδαπής απαιτούνται οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί, καταστάσεις αποτελεσμάτων, προσαρτήματα) των δύο τελευταίων -πριν από την αγορά των μετοχών- ετών, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις όλων των ετών συμμετοχής στην αιτούσα. Ακόμη, αντίγραφα συμβολαίων αγοροπωλησίας μετοχών και δήλωσης φόρου υπεραξίας του πωλητή, αναλύσεις επιμέρους στοιχείων του ισολογισμού και όλες οι δανειακές συμβάσεις.
Για τις εταιρείες υποψηφίους με έδρα την αλλοδαπή απαιτείται είτε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 είτε ένορκη βεβαίωση, είτε στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της έδρας τους δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για περαιτέρω έλεγχο. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ανέθεσε στη Γενική Γραμματεία τη διαδικασία της χορήγησης των αδειών, από τη στιγμή που το ΕΣΡ, με ευθύνη της πλειοψηφίας και της ΝΔ, πλέον υπολειτουργεί, καθώς δεν διαθέτει νόμιμη συγκρότηση. Η ΝΔ επέλεξε να μη συναινέσει στα πρόσωπα του ΕΣΡ για να σταματήσει αρχικά την απευθείας διαδικασία χορήγησης των αδειών, δίνοντας τη δυνατότητα στην ΕΙΤΗΣΕΕ να ελπίζει πως ο νόμος θα κριθεί αντισυνταγματικός στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με το επιχείρημα πως έχει καταπατηθεί ο εκτελεστικός νόμος του Συντάγματος για την αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η κυβέρνηση, από την άλλη, από το 2015 είχε τη δυνατότητα να αλλάξει τα μέλη του ΕΣΡ, αλλά λόγω διαφωνιών με την τότε πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου αυτό δεν συνέβη ποτέ.
greekmme

greekmme

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΑΙΧΜΗΡΑ MEDIA

ΑΙΧΜΗΡΑ MEDIA
«Από την Κυριακή 3 Δεκέμβρη αφήνουμε το χαρτί και ξαναγυρνάμε εκεί όπου γεννήθηκε ο "Γαύρος", στο διαδίκτυο. Αναστέλλουμε την έντυπη έκδοση και ρίχνουμε όλες μας τις δυναμεις στο σάιτ gavros. Ολοι οι εργαζόμενοι της έντυπης μορφής του Γαύρου, δημοσιογράφοι και τεχνικοί παραμένουν στη θέση τους και συνεχίζουν απερίσπαστοι τη δουλειά τους. Ο "Γαύρος" θα συνεχίζει να υπάρχει ως ένθετο στην εφημερίδα "Πρωταθλητής"». Τα παραπάνω αναφέρονται, μεταξύ άλλων σε πρωτοσέλιδο σημείωμα της εφημερίδας "Γαύρος" η οποία αναστέλλει την κυκλοφορία της στα περίπτερα, προφανώς λόγω χαμηλών πωλήσεων (η πανελλαδκή κυκλοφορία του ήταν πάνω-κάτω 1.000 φύλλα). Σχετικά με την ένθεσή του στον "Πρωταθλητή", πρεπει να επισημανθεί και το γεγονός ότι η.. εφημερίδα του Πουλόπουλου στα τέλη Οκτωβρίου έγινε «Κόκκινος Πρωταθλητής» και άρχισε να μετράει αριθμό τευχών από το... μηδέν (γιατί άραγε;..).
Από το Blogger.