Υπερψηφίστηκε η «Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες» αλλά έχει ελλείψεις;

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το οποίο θεσπίζονται μέτρα εσωτερικού δικαίου για την πλήρη και αποτελεσματική  εφαρμογή του Κανονισμού 2022/2065 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός ως «Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες» ή «Digital Services Act»(DSA).

Όπως τόνισε από του βήματος της Βουλής ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρακολουθώντας συστηματικά τις εξελίξεις στους τομείς αρμοδιοτήτων του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διασφαλίζει ότι η Ελλάδα συμμετέχει και διαμορφώνει το πλαίσιο που θα διέπει το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες τα επόμενα χρόνια, προάγοντας εμπράκτως τη συνεργασία μεταξύ (συν)αρμόδιων φορέων σε εθνικό επίπεδο.

Η «Πράξη» στοχεύει  στις λεγόμενες «πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες», ενώ εισάγει κανόνες άμεσης εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη σχετικά με τις λεγόμενες «ενδιάμεσες υπηρεσίες», όπως οι μηχανές αναζήτησης, οι πάροχοι φιλοξενίας, τα online marketplaces και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέχρι σήμερα έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 μεγάλες πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης και συγκεκριμένα οι εξής: Alibaba Ali Express, Amazon Store, Apple AppStore, Pornhub, Booking.com, Google Search, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Youtube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Stripchat, TikTok, X (πρώην Twitter), XVideos, Wikipedia, Zalando, Bing.

Η DSA θεσπίζει κανόνες που θα προστατεύουν εξίσου όλους τους χρήστες στην ΕΕ, τόσο όσον αφορά τα παράνομα αγαθά, περιεχόμενο ή υπηρεσίες, όσο και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

Για παράδειγμα, εξασφαλίζει:

 • Εύκολο τρόπο καταγγελίας παράνομου περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών
 • Ισχυρότερη προστασία των ατόμων που αποτελούν στόχο διαδικτυακής παρενόχλησης και εκφοβισμού
 • Διαφάνεια σχετικά με τη διαφήμιση
 • Απαγορεύσεις ορισμένων ειδών στοχευμένης διαφήμισης, όπως αυτές που χρησιμοποιούν ευαίσθητα δεδομένα ή τα δεδομένα ανηλίκων
 • Εύχρηστους, δωρεάν μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών για την περίπτωση που μια διαδικτυακή πλατφόρμα μειώνει το περιεχόμενο
 • Απλοποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Τόσο η ΕΕ, όσο και τα κράτη μέλη  έχουν τη δυνατότητα επιβολής προστίμων ύψους έως και 6 % των παγκόσμιων εσόδων.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι ο Εθνικός Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών και είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους κανόνες της Πράξης Ψηφιακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα. Επίσης, έχουν οριστεί ως αρμόδιες αρχές, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που συνδέονται με τις αρμοδιότητές τους, όπως η διαφήμιση και η προστασία ανηλίκων.

Επιπλέον, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εισήγαγε ρυθμίσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση των διαλειτουργικοτήτων επιμέρους ηλεκτρονικών εφαρμογών και μητρώων, με σκοπό τη διευκόλυνση καθημερινότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους προς το κράτος.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, θεσμοθετήθηκαν:

 • Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση και κατάργηση της έκδοσης δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών με στόχο σταδιακά τα δικαιολογητικά που καταγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος»  να αντλούνται απευθείας και να μην χρειάζεται πλέον να τα προσκομίζει ο πολίτης. Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί με τη δυνατότητα υποβολής του ψηφιακού αντιγράφου του Δελτίου Ταυτότητας. Συγκεκριμένα, η χρήση ψηφιακού αντιγράφου Δελτίου Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών στις συναλλαγές με τους φορείς του Δημόσιου Τομέα αποσκοπεί στην αναβάθμιση στις εφαρμοζόμενες πρακτικές για το σύνολο του Δημοσίου, καθώς και στη δημιουργία ενός πλαισίου ελαχιστοποίησης της διακίνησης και τήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών, με τη συνεχή χρήση και τήρηση πολλών αντιγράφων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

 • Η διακίνηση δεδομένων μέσω του Gov.gr Wallet.  Δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να ζητούν την άντληση των προσωπικών τους δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα και τις εφαρμογές των φορέων του Δημοσίου για την πραγματοποίηση συναλλαγής τους με φορέα του

Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα, αφού προηγουμένως έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

 • Ψηφιακή υπηρεσία «Audit-Car». Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto» η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του Gov.gr Wallet, όχι μόνο οι ιδιοκτήτες, αλλά και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των οχημάτων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car».
 • Θεσμοθετείται το «Κουπόνι Συνδεσιμότητας Gigabit» («Gigabit Connectivity Voucher Scheme»), προκειμένου να ξεκινήσει από την Κοινωνία της Πληροφορία (ΚτΠ ΜΑΕ) η δράση που θα επιδοτήσει ευρυζωνικές υπηρεσίες με κουπόνια συνδεσιμότητας (connectivity vouchers).Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση της διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων στη χώρα.
 • Δημιουργείται νέα ψηφιακή πλατφόρμα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την ονομασία «Know Your Business – «eGov-KYB» για την εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων των νομικών προσώπων. Με τον τρόπο αυτό πλέον η επικαιροποίηση των στοιχείων των νομικών προσώπων στα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς δεν θα απαιτεί  φυσική παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων τους αλλά η απαιτούμενη διαδικασία θα ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά.
 • Θεσμοθετείται η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας άσκησης διαστημικής δραστηριότητας στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και προβλέπεται η δυνατότητα καθορισμού εφάπαξ τέλους ανάλογα με το είδος της διαστημικής δραστηριότητας, το μέγεθος και τον αριθμό των διαστημικών αντικειμένων και τους σκοπούς που εξυπηρετούνται.

Post a Comment

أحدث أقدم

ΑΙΧΜΗΡΑ MEDIA

ΑΙΧΜΗΡΑ MEDIA
Το παρασκήνιο της παραίτησης -Οι σκαφάτες διακοπές στην Πάτμο την ώρα του πύρινου ολέθρου «έφαγαν» τον υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ Παραιτήθηκε ο Νότης Μηταράκης από τη θέση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Μηταράκης υπέβαλε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έγινε αποδεκτή. Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, αναφέρουν οτι υπήρξε ενόχληση καθώς ο μέχρι πρότινος υπουργός έκανε διακοπές στην Πάτμο και απουσίαζε από τα πύρινα μέτωπα που ήταν σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας. «Πυρά» για τις διακοπές του στην Πάτμο εξαπέλυσε και η Καθημερινή, αναφέροντας: «ο πρωθυπουργός μιλάει για πόλεμο και παρά τη δικαιολογημένη και μεγάλη κούραση, μένει στην Αθήνα λόγω των πυρκαγιών. Ο Βασίλης Κικίλιας το ίδιο, έχοντας αποκλείσει τις διακοπές για φέτος. Ούτε η “κήρυξη πολέμου” ούτε η πρωτοφανής κρίση που βιώνει η χώρα σταμάτησε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη από το να εμφανιστεί χθες το πρωί σε μακρινό νησί για να ξεκινήσει τις διακοπές του, να επιβιβαστεί σε ένα σκάφος για μερικές ώρες και να επιστρέψει νωρίς το απόγευμα σαν να μην τρέχει τίποτα, με τους λουόμενους στην περιοχή να αναρωτιούνται αν έβλεπαν καλά…